Certifikater

RexCare ApS er en lægemiddelvirksomhed hvor vi er underlagt en lang række offentlige krav og regler. Bl.a. kræves der flere tilladelser fra myndighederne for at kunne drive virksomheden. Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler udstedes af Lægemiddelstyrelsen efter §39 i Lov om Lægemidler. Denne tilladelse kaldes også GDP-tilladelsen. Den giver os lov til at engrosforhandle værnemidler.

Private

virksomheder

Offentlige institutioner

N

CE-Mærke godkendt

Godkendt af lægemiddelstyrelsen

Prisgaranti